Produkty

Vrácení zboží a reklamace

V případě odstoupení od kupní smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

Náklady spojené se zasláním vráceného zboží Prodávajícímu hradí v plné výši Kupující. Zboží, které chce Kupující Prodávajícímu vrátit je zapotřebí zaslat na adresu Comgate a.s., Do Čertous 2772/8, budova B4, 19300 Praha 20 - Horní Počernice, a zásilku označit jasně a čitelně číslem objednávky. Obsah zásilky by měl v ideálním případě obsahovat kopii objednávky vygenerované Prodávajícím.

Po obdržení vráceného zboží Podávajícím bude toto Kupujícímu potvrzeno na e-mailovou adresu uvedenou v provedené objednávce.

Následně může Kupující požádat o vrácení zaplacené částky za zboží u Prodávajícího prostřednictvím žádosti zaslané na e-mailovou adresu obchod@ahmadtea.cz. Žádost musí obsahovat výši nárokované částky, číslo objednávky a bankovní účet, na který bude částka zaslána.

Lhůta pro vrácení zaplacené částky za zboží Kupujícím, je stanovena na 30 dnů od obdržení zboží na výše uvedené adrese a žádosti obsahující potřebné informace na obchod@ahmadtea.cz.